SEO restart 2017: súhrn, slidy, live záznam

Note: This blogpost is about live blogging at SEO conference in Prague. We attended this conference on Friday 16.6. Unfortunately, our live blogging is in Slovak language only. 

Počas konferencie SEO restart 2017 sme publikovali 144 správ do live blogu. Prinášame tipy z prednášok, slajdy a vybrané odpovede z diskusií po skončení.

Prednášky:

SEO v multichannel svete

Jan Tichý  Jan Tichý, Medio

Hlavná myšlienka, ktorú sme si vzali: Už si konečne uvedomte, že SEO nemôžete riešiť izolovane, vrátane offlinu. Riešte marketing ako celok.

Ďalšie zaujímavosti:

 • Uvedomte si, že Google nie je vyhľadávač. Je to zobrazovač odpovedí. Aby dal odpoveď, stále častejšie nepotrebuje iné zdroje dát.
 • 65% kliknutí vo výsledkoch vyhľadávania na vysoko komerčné frázy, je na PPC reklamu (zdroj, Wordstream)
 •  
 • buyer's journey
 • V modeli SEE-THINK-DO-CARE má SEO najnižší význam práve vo fáze DO, nakoľko je v tejto fáze vyhľadávač vytapetovaný na prvých priečkach s PPCčkami.
 • 80% vyhľadávaní je aj naďalej zameraných na informačné frázy. Toto by malo byť gro SEO.
  See think do care & seo
 • Ako SEO špecialisti stále málo premýšlame nad užívateľským chovaním.
 • Riešte SEO v kombibácii s ďalšími kanálmi. Napríklad: Mám zapnúť PPC na brand? Treba skúsiť ako to dopadne. Ak máte SEO aj PPC v SERPe (search engine result page), získate o 50% klikov viac. Podľa výskumu searchengineland.com.
 • Ďalšie údaje podľa Firstclickdigital:
  PPC + SEO
 • Keď pripravuješ nový produkt, buď si istý, že budeš v SERPe 1. skôr, než začne offline kampaň.
 • PPCčkari často ľudí posielajú do interného vyhľadávania, aby mali landing page. Aspoň nejakú. Je to chabá náplasť. A spôsobuje, že uniká potenciál v SEO. Treba to povedať nielen SEO špecialistovi, nech sa to urobí poriadne aj pre SEO.

Slajdy:


Čo sú featured snippets a ako sa do nich dostať

Marie Šťouračová Marie Štouračová, Robertnemec.com

Hlavná myšlienka: Featured snippety sa zobrazujú na Google stále častejšie. Začnite s nimi pracovať už teraz a získajte výhodu do budúcna.

Featured snippet môže zvýšiť  návštevnosť stránky až o 500%:

feature-snippets-organic-boost

Google tlačí na hlasové vyhľadávanie a Google Home, ktoré bude chcieť presadiť aj u nás. Google Home číta odpovede priamo z featured snippetov. V roku 2015 bolo až 10% vyhľadávaní je realizovaných prostredníctvom hlasu (celosvetovo).

Aké druhy featured snippetov existujú?

 • Úryvok textu – zatiaľ sa asi ako jediný zobrazuje aj v ČR, celkovo je vo svete najčastejší
 • Nejaký zoznam krokov, v US sa bežne zobrazuje
 • Tabuľka údajov

Výskyt featured snippetov podľa slov vo fráze:

 • “co je…” (napr. “Co je marketing”, “Co je online marketing”)
 • “jak…” – v ČR podľa menšieho testu, sa zobrazuje na cca 4% dotazov. V EN a US je to viac bežné.
 • proč” – v ČR veľmi zriedka
 • “kde” – v ČR veľmi zriedka
 • Výhody, nevýhody – v ČR zatiaľ nespozorované
 • Porovnania, rozdiely – v ČR zatiaľ nespozorované
 • Vo výsledkoch vyhľadávania v US sú aj ďalšie typy otázok

Ako sa dostať do featured snippetu?

 • Vyberte si vhodný typ fráz, na ktoré sa zamerať:
  • Urobte si analýzu kľúčových slov na frázy, ktoré majú potenciál mať featured snippet alebo je tam už konkurencia.
  • Najefektívnejšie je momentálne cielenie na frázy obsahujúce “Co je…“.
  • Malý testík na články typu “Jak XY” nezabral. Google si to podľa pozorovania vyberá náhodne. Momentálne nemá cielenie na tento typ fráz (len kvôli featured snippetom) veľký zmysel.
 • Onpage optimalizácia:
  • Vytvorte text: Do titulku, H1 alebo H2 dajte hľadanú frázu.
  • S odpoveďou začnite hneď pod nadpisom.
  • Dĺžka cca 200 – 300 znakov. Je fajn dať tam kľúčové slová. Ideálne v presnej zhode.
 • Do feature snippetu sa dostávajú stránky z prvých 10 výsledkov, najčastejšie z top 5.

Kedy je možné jednoduchšie nahradiť konkurenciu:

 • Ak nedáva konkurenčný featured snippet príliš zmysel, mal by byť ľahko nahraditeľný.
 • Titulok sa odlišuje od vyhľadávacieho dotazu.
 • V texte je málo slov označených tučným písmom.

Ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv:

 • Či je téme venovaná celá stránka alebo len jej časť
 • Či je text na novej alebo existujúcej stránke
 • Štruktúra webu
 • Personalizácia
 • Autorita domény
 • Aktuálna “nálada” Googlu

Ako otestovať zobrazovanie featured snippetov:

Robot rozhodne ihneď po indexácii stránky, či je vhodná pre featured snippet alebo nie. Pokiaľ sa nezobrazí do 15 minút, nezobrazí sa ani za 2 týždne a treba stránku optimalizovať.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Jak je důležitá autorita domény, abych se dostal do FS? Má cenu se snažit “vytlačit” wikipedii, pokud už je v FS?
Odpoveď: V cielení na featured snippety je s Wikipediou ťažké bojovať. Ale ak máte autoritatívny web, vyskúšajte to.

Otázka: Koľko % featured snippetov v ČR nie je z Wikipedie?
Odpoveď: Na počiatku tam bola väčšinou len Wikipédia, avšak postupne pribúdajú aj ďalšie weby.

Slajdy:


Rýchla analýza zahraničných trhov

Martin Šimko  Martin Šimko, Robertnemec.com

Hlavná myšlienka: Štyri hodiny stačia na to, aby ste si urobili základnú analýzu o nejakom trhu. A so správnym procesom to zvládne ktokoľvek, aj bez znalosti jazyka daného trhu.

Dôležité dáta ak chcete expandovať na zahraničný trh:

Infographics-Ulab-Export

Zdroj: https://www.ulab.rocks/blog/infografika-dulezita-data-pro-export/

Ako na 4 hodinovú analýzu pre jednu krajinu:

 • Vyberte si konkurenta, ktorý sa čo najviac podobá vám

 • Preložte si niekoľko dôležitých kľúčových slov (5 – 10)

 • Tie si Googlite a sledujte konkurentov, vyberite si ich domény

 • Urobte si odhad ich návštevnosti, získajte ďalšie frázy, na ktoré sa umiestňujú:
  – Použite Semrush, odhaduje organic aj platené reklamy. Musíme sa zmieriť s tým, že dáta nie sú presné. Môžete si od nich skopírovať top kľúčové slová, ich hľadanosti.
  – Použite aHrefs a Similar web, s ktorými dáta zo Semrush porovnáte.

 • Ak porovnáte dáta z toolov, to čo sa vymyká, nepoužívajte: Table with similar web, ahrefs and semrush data
 • Okrem návštevnosti môžte skúsiť odhadnúť obrat: 
  návštevnosť * konverzný pomer * priemerná hodnota objednávky = obrat

Nevýhody postupu

Musíte počítať s tým, že dáta nie sú presné. Obzvlášť aj nemáte na 100% rovnaký sortiment ako konkurencia.

Výhody

 • Je to veľmi rýchle

 • Nemusíte poznať daný jazyk

 • Je to jednoduché, keď máte zabehnutý postup, dokáže to robiť ktokoľvek

 • Počas analýzy zistíte ďalšie zaujímavosti – tržné odlišnosti v dizajne, využívaní marketingových kanálov,…

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: “Na jakém vzorku webů jsi si už ověřil, že 4h analýza úspěšně a opakovatelně funguje?”
Odpoveď: Na štyroch.

Otázka:Mate zpetnou vazbu jestli odhady obratu, nakladu atd byly realne?”
Odpoveď: Ešte sa nedá povedať nakoľko to sadne. Ide hlavne o overenie trendu, ktorý trh bude lepší. Nie o presnosť dát.

Otázka: “S kolika konkurenty obvykle pracuješ na jednu zemi? U seznamu KW z Ahrefs bude počet KWs obrovské množství. Jak s tím pracuješ?”
Odpoveď: Bez obmedzení zhora ani zdola. Môže to byť aj menšia desiatka webov, ktoré majú rovnaké produktové portfolio. Aj keď majú nižšiu kvalitu.

Slajdy:


SEO a UX: Rivalovia alebo parťáci? Rozsekneme to!

Jan Kvasnička  Jan Kvasnička

Hlavná myšlienka: SEO a UX, spoločne pracujte na zlepšení projektu, získaní a udržaní nových zákazníkov.

UX špecialisti nie sú SEO experti

Mnohí UX špecialisti nepoznajú:

 • Dôležitosť interného prelinkovania a ako vplýva na SEO
 • Analýzu kľúčových slov a ako pracovať s jej výstupmi. S tým súvisí následné  poskladanie filtrácie, usporiadanie prvkov na webe a podobne.
 • Dôležitosť vytvárania jedinečných vstupných stránok pre potreby SEO

Aké problémy UX špecialista bežne spôsobuje?

 • Neuvedomuje si, aké SEO problémy môže spôsobiť. Napríklad prípadné dôsledky použitia popup okien, ktoré môže spôsobiť postih zo strany Googlu
 • Nepozná vplyv schovávania/odstránenia textov na mobiloch, pod záložkami na desktope
 • Nevie pracovať so špeciálnymi vstupnými stránkami a nevie ako ich prelinkovať
 • Nevie, ako funguje filtrácia
 • Preženie to s počtom interných odkazov na stránke
 • Ako má správne generovať H1 nadpis na stránke

SEO špecialista musí dohliadať na technické spracovanie UX prvkov.

Egoistický boj medzi UX a SEO nemá zmysel

Podstatný je zákazník a biznis. Treba hľadať kompromisy, porozumieť aj druhej strane. SEO špecialista často nemyslí ako zákazník, ale ako robot.

Ale ten text musí být hned pod nadpisem H1! Je pro roboty důležitý, nevadí, že zákazníkovi nepomůže

Problémom by sme mali predchádzať ešte pred implementáciou zmien, programovaním. Buďte trpezliví, ale nástojčiví.

Odporúčania na záver:

Rercommendations in the end of the presentation

 

Slajdy:


Preklad vám zaistí presnosť. Kde je ale výkon?

Martin Kůra  Martin Kůra

Hlavná myšlienka: Najlepšie ju vystihla Sandra Tejnecká:

Čo sa môže stať pri preklade textov?

 • Nedohľadateľnosť: Vzniknú irelevantné informácie, ktoré nikto nehľadá, s použitím zle vybraných kľúčových slov
 • Klesajúci záujem užívateľov: Často vznikajú roztiahnuté texty, divné CTA tlačidlá 
 • Nízka dôveryhodnosť: Obsah má cudzojazyčný nádych

Ako tomu zamedziť?

 • Pri preklade je dôležité pripraviť si vopred cudzojazyčné frázy, ktoré chceme používať. Aby s nimi aj prekladateľ pracoval.
 • Pri vytváraní ekvivalentov vo viacerých jazykoch je dôležité značiť si relevanciu, nakoľko odpovedá napr. česká fráza tej nemeckej.
  Translation table
 • Treba dbať na konzistenciu aj v meta dátach, popiskoch obrázkov a pod. k tomu vám pomôžu rôzne tzv. CAT nástroje (Computer-assisted Translation) , ktoré to uľahčujú:
 • Aby bol prekladaný text perfektný, najlepšie je ho dať nielen na preklad rodenému prekladateľovi, ale dať ho aj na korektúru. 
 • Ak rátate s tým, že budeme obsah prekladať, držte sa pri skladaní viet pravidlom: 1. podmet, 2. prísudok, 3. predmet.
 • Vyhýbajte sa používaniu trpného rodu. Môže výrazne predĺžiť výsledný text.
 • Pri výbere použitia exotických a široko používaných jazykov dbajte na lokálne verzie jazyka.

Myslite na to, že preklad webu nie je úloha, ale projekt. Skladá sa z viacerých krokov:

Translation process

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Není lepší najmout rodilého mluvčího copywritera a nechat ho to zpracovat od nuly?
Odpoveď: To závisí. Často je. Ale mal by sa orientovať v danej téme. Toto riešenie je obvykle najdrahšie. Na najdôležitejšie stránky sa môže vyplatiť. Každopádne myslite aj na to, že jednotlivec nedokáže napísať kvantum textu v krátkom čase.

Otázka: Jak často se potkáváš s tím, že mimo pouhého překladu je pro výkon potřeba změnit i zásadně hierarchii?
Odpoveď: Často.

Slajdy:


HTTPS vs. Heureka

Martin Humpál  Martin Humpál, Heureka.cz

Hlavná myšlienka: Ak urobíte počas migrácie na HTTPS všetko správne, nemusíte sa báť negatívneho dopadu ani na weboch s desiatkami miliónov URL.

Priebeh prepnutia na HTTPS:

Okey, až také jednoduché to nie je :). Práve naopak. Treba si dať pozor na viacero detailov.

Ako na HTTPS veľkého webu?

Nesmiete zabudnúť na:

 • Zmeny v internom prelinkovaní. Hlavne si dávajte pozor na absolútne odkazy, včas si ich výskyt skontrolujte.
 • Meta tag referrer kvôli analytike
 • Pozor na protokol uvedený v canonical tagu
 • Nezabúdajte na Sitemap
 • Konfiguráciu HSTS (HTTP Strict Transport Security).  Je to záležistosť pre system Adminov, ktorá vie narobiť paseku.

Všetko poriadne skontrolujte. Aj počas prechodu na HTTPS. A nielen vy ako SEO špecialisti, ale aj ďalšíe tímy, ako napríklad web development. Samotný prechod trval Heureke približne 2 hodiny.

Čo HTTPS okrem bezpečnosti a “SEO bodíkov” prinieslo?

 • Lepšia analytika (sú vidieť zdroje návštev z HTTPS).
 • Lepšia podpora secure služieb.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Tušíte důvod navýšení organicu více na SK než na CZ? Muže to být opravdu tím, že na SK je pouze Google, který na to reflektoval?
Odpoveď: Môže to byť tým, že na Slovensku je len Google, ktorý na zmenu oveľa rýchlejšie zareagoval než český Seznam. Autorita SK Heuréky nie je tak silná ako v ČR a prechod jej v tom mohol tiež pomôcť.

Slajdy:


Prípadová štúdia Meyra.cz

David Brenner  David Brenner, Sun Marketing

Hlavná myšlienka: Poctivou prácou v SEO môžete dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Nepotrebujete k tomu žiadne buzzwordy ani čáry máry.

Priebeh optimalizácie:

SEO process Meyra

Realizované aktivity:

 • Tvorba a zlepšovanie obsahu
 • Link building
  • Vzhľadom k cieľovej skupine mali zmysel aj katalógy a návštevnosť z nich.
  • Získavanie odkazov zo zmienok o značke. Najviac sa osvedčilo ručné hľadanie cez Google (viď ukážku použitého dotazu na Google)
 • Implementácia technických odporúčaní:
  • Obsah pre každú kategóriu, zapracovanie na jeho zrozumiteľnosti
  • Optimalizácia titulkov
  • Optimalizácia meta description. Odstránenie duplicít, optimalizácia CTR
  • Optimalizácia rýchlosti načítania
 • Optimalizácia štruktúrovaných úryvkov (rich snippets) – použili metódu JSON-LD
  • Často to býva pre programátorov problém, musia sa učiť niečo nové. Pomáha dať im presnú šablónu, ako to má vyzerať a programátor len doplní hodnoty premenných.
 • Optimalizácia CTR
 • Pravidelná kontrola stavu webu

Dôležité je určiť si priority:

 • Každá činnosť sa hodnotí podľa prínosu a náročnosti. Z toho sa dajú vybrať tie najlepšie aktivity.
 • S prioritami musí pomôcť aj klient – ohľadom technických prác, obsahu,…

Časová os:

Timeline of SEO work

Výsledky:

 • Medziročný nárast návštevnosti z organicu o 60 – 90%.
 • Medziročný nárast obratu 20% (za obdobie január – apríl 2017). Má priamy súvis so SEO, keďže to bol kanál, ktorý najviac rástol. 

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Co používáte za nástroj na testování strukturovaných dat?
Odpoveď: Oficiálny nástroj od Google: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/?hl=sk

Otázka:  Jak je vlastně náročné nasadit JSON-LD přes GTM? Dáš nám nějaké rady? 🙂
Odpoveď: Nie je to náročné. Implementácia zaberie skúsenej osobe cca len 2 minúty.

Slajdy:


Crawl budget

Vladimír Saur  Vladimír Saur

Hlavná myšlienka: Crawl budget môže vyplýtvať aj drobná chyba na webe, ktorú ľahko prehliadnete. Ak máte rozsiahlejší web, nemali by ste ignorovať túto problematiku. 

Kde nájdete dáta o crawlingu:

Čo ovplyvňuje pridelený crawl budget?

 • Pravdepodobne platí, že čím je web z Google navštevovanejší, tým má vyšší crawl budget
 • Čím má web viac URL, tým má väčší crawl budget
 • Autorita webu v očiach vyhľadávača
 • Častosť aktualizácií webu
 • Rýchlosť webu, odozva zo serveru

Crawling a Seznam:

 • Robot sťahoval Robots.txt viac než 100x denne
 • Seznam sťahuje aj stránky zo sitemapy, ktoré majú staré lastmod.

Ukážka štatistík crawlingu pre testovací web:

Seznam bot - crawling data

Obrázok: “URL” znamená počet crawlovaných URL. “GET” znamená koľko krát robot na tie URL celkovo prišiel.

Crawling a Google:

Google sťahuje oveľa viac dát:

 • Sťahuje aj fonty, CSS, JavaScript. Na ne dal viac než 100 000 požiadaviek. Aj je súborov len cca 20. Ak optimalizujete crawl budget, venujte sa aj týmto súborom.
 • Lastmod v sitemap: Google neprechádzal URL, kde je lastmod starý a zrejme už ich má v indexe (ďalšie tipy viď v našom článku o sitemap best practices).

Google crawling data

Obrázok: “URL” znamená počet crawlovaných URL. “GET” znamená koľko krát robot na URL prišiel GET metódou. “POST” a “OPTIONS” sú ďalšie typy požiadavkov, ktoré Google použil.

Kde sa najviac plýtva crawl budgetom:

 • Crawl budget sa zbytočne utráca na mnohé URL s nízkou hodnotou. To sú najmä duplicitné stránky, podobné stránky a error stránky.
 • Tiež sa zbytočne míňa na redirect chains,
 • Stránky bez obsahu.

Čo nefunguje ohľadom optimalizácie crawl budgetu:

 • Meta robots a X-Robots-tag – aby zákaz indexácie robot zistil, musí stránku aj tak navštíviť
 • JavaScript odkazy
 • Kanonizácia

Čo môže fungovať?

 • Sitemap.xml (a použitie lastmod tagu pre Google)
 • Google Search Console: Časť crawl ->URL parameters 
 • Zákaz cez robots.txt
 • Použitie “If-Modified-Since” v HTTP hlavičke. Google to používa. Dá síce GET požiadavok, ale server nemusí vrátiť novú verziu stránky. Ušetrí teda výkon na serveri.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Je vhodné Google zakázat procházení fontů/JS/CSS? Nebo optimalizovat redukcí jejich počtu?
Odpoveď: Zakazovať určite nie. Potom Google nemôže vnímať web ako užívateľ, nedokáže si ho dobre vykresliť. A môže to skôr uškodiť. Optimalizácia týchto súborov pomôže.

Otázka: Obecně – od jakého počtu URL je vhodné crawl budget začít řešit?
Odpoveď: Určite od 100 000 a viac. Ale neplatí to vždy. Hlavne si treba vždy skontrolovať, nakoľko koliduje reálny počet URL na webe a to čo vidia vyhľadávače. Zmysel to môže mať aj pre menšie weby.

Otázka: Nejsou ty pocty getů JS a CSS u Googlebota vysoke kvuli renderovani JS? To je imo jiny crawler, nez ten na stahovani HTML a IMG. Pocita se to do crawl budgetu?
Odpoveď: Je to ten istý crawler. Takže pravdepodobne áno.

Otázka: Garry Illes říkal že google ignoruje lastmod. Jak jste zjistili, že google crawluje pouze stránky s datem stejného dne?
Odpoveď: Podľa logov. Porovnanie logov a sitemapy. No nedá sa to samozrejme zovšeobecňovať.

Slajdy:


Brána do pekla botov

Zdeněk Nešpor  Zdeněk Nešpor, Medio

Hlavná myšlienka: Ak máte fóbiu z matematiky, nesledujte túto prednášku. Ale nie :). Ak si dáte pozor na vytváranie nižšie uvedených pascí pre vyhľadávacích botov, peklu by ste sa mali vyhnúť.

Zdenek Nespor, SEO restart 2017

Na čo si dávať bacha

 • Akákoľvek neexistujúca stránka musí, fakt musí vrátiť kód 404. Drobnou nepozornosťou v odkazovaní totiž môžu vznikať URL typu /a, /a/a, /a/a/a,…
 • Pozor na reťazové a cyklické presmerovania. Napr. url “A” je presmerovaná na url “B” a tá je opäť presmerovaná na url “A”.
 • Pasce na vyhľadávače vo filtrácii:
  • Permutácie. Napríklad ak mám 3 značky (napr. “adidas”, “nike”, “reebok”), môže vzniknúť až 6 možností:
   /adidas/nike/reebok
   /adidas/reebok/nike
   /nike/adidas/reebok
   /nike/reebok/adidas
   /reebok/adidas/nike
   /reebok/nike/adidas

   Vždy vznikne n! možností. : Ak mám 3 značky, vznikne 6 možností: 3*2*1.

  • Variácie
   • Variácie vzorec
   • “N” je počet (3 ak máme tri značky)  a “k” znamená koľké z nich kombinujeme (“k” = 2 znamená, že vyberáme 2-kombinácie).
   • Ak máme 3 značky a vyberáme 2-kombinácie, výsledok bude: 3!/(3-2)! = 6:
    /reebok/nike
    /nike/reebok
    /adidas/reebok
    /reebok/adidas
    /nike/adidas
  • Úplne všetky kombinácie sú 2^n (2 na entú). Tj. ak máme 3 značky, celkovo môže vzniknúť 2^3, tj. 8 rôznych URL.
   Ak máte celkovo 20 značiek, celkovo môže vzniknúť viac než 1 000 000 kombinácií.

Ako na riešenie pascí vo filtroch?

 • Najjednoduchšie je dať všetko za #. Nevýhodou je, že nebudete indexovať ani dôležité stránky filtrov.
 • Ideálne je vytvoriť pre hľadané kombinácie štandardné URL a na zvyšok použiť #. Aby ste zabránili viacerých variantám URL rovnakej stránky, len prehodením hodnôt v URL (/nike/adidas vs /adidas/nike), tak vždy generujte iba jednu URL, pravidlo môže byť napríklad abecedné poradie.

Na aké URL chodia? Pozerajte do access logov, zistíte tak:

 • Stránky, ktoré crawler navštevuje
 • Aké status kódy vracajú
 • Vidíte intenzitu crawlingu
 • Vidíte tzv. orphan pages
 • Referrer spam

Logy vám dajú najlepšie dáta, ktoré môžete získať.

Aké nástroje na analýzu logov použiť?

 • Screaming Frog log analyzer:
  • Nevýhodou je, že nepozná Seznambota
  • Log súbory zožerú hrozne veľa ramky a nedajú sa v tom analyzovať dáta z väčších webov
  • Výhodou je, že je lacný.
  • Dlho sa v tom načítajú dáta.
 • Oncrawl log analyzer:
 • Logz.io – Je najlepší, ale veľmi komplikovaný na napojenie. Dáta vám niekoľko dní uchová v cloude zadarmo.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Jak vypadá špatně nasazený #?
Odpoveď: Pred každý filter dám hash (#). Pretože sú filtre, kde je to užitočné.

Otázka: Jak často si od programátorů vyžaduješ logy? Předpokládám, že většinou si vyžádáš LOG za 1 den, kvůli velikosti.
Odpoveď: Riešime statické logy, napr. za posledný mesiac. Rozsahovo pre stredný web to môže mať cca 500MB (komprimovaný súbor).

Slajdy:


Lokálne SEO

Ondřej Bělský  Ondřej Bělský, Alza.cz

Hlavná myšlienka: Lokálne SEO má zmysel pre každého, kto má kamennú predajňu. So stránkami pobočiek sa dá do detailov vyhrať, aby boli prínosné aj pre užívateľov.

Ako sa dostať do local packu vo výsledkoch vyhľadávania?

Čo všetko dať na vstupnú stránku s pobočkou:

 • Základné informácie – skĺbte ich s kľúčovými slovami
 • Nápoveda, ako sa k nej dostať
 • Odkaz na recenzie
 • Najbližšie pobočky (využitie interného prelinkovania)
 • Otváracia doba
 • Ako sa tam dostať
 • Fotografie
 • Aké služby pobočka poskytuje
 • Info ako je pobočka časovo vyťažená – zisťujú to pomocou snímača na dverách
 • Čo majú na predajni
 • Virtuálna prehliadka
 • Telefónne číslo

Dodatočné úpravy kvôli SEO:

 • Využívajte štruktúrované dáta (Alza používa formát JSON-LD)
 • Používajú lang atribúť v tagu
 • Záznam do Google business (Google Moja Firma) – tu dbajte na správnosť pomenovania pobočky. Každá by sa mala nazývať rovnako, nemala by sa tam dávať info o adrese.
 • Google+ účet. Môžete si tam robiť odkazy na jednotlivé pobočky. Každá pobočka má svoj účet. O nej môžete napísať popis, tzv. príbeh
 • Nezabúdajte na interné prelinkovanie a rozcestník, z ktorého povedie na pobočky odkaz.

Akú váhu majú SEO faktory pre local pack?

Local pack SEO factors

Zdroj: https://moz.com/local-search-ranking-factors

Výsledky:

 • Na pobočky Alzy chodí z organicu cca 7 000 ľudí mesačne.
 • Medziročne má Alza tržby na jednej pražskej pobočke vyššie o 86% práve vďaka optimalizácii lokálneho SEO.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Ako získavate údaje o vyťaženosti? Kinect, Google Maps…?
Odpoveď: Máme snímač nad dverami.

Slajdy:

Zatiaľ nie sú k dispozícii.


Deutsche SEO? Wunderbar!

Milan Fiala  Milan Fiala, eVisions Advertising

Hlavná myšlienka: Nemecký trh je v mnohom špecifický. Ak tam chcete preraziť, pripravte si prinajmenšom poriadny rozpočet a plán ako si tam získať dôveru.

Milan Fiala - SEO restart 2017

Niekoľko dát o Nemeckom trhu:

 • Užívatelia v Nemecku: z populácie 80 000 000, ich 66 000 000 používa internet.
 • Tržby z e-commerce tvoria 11,9% maloobchodného predaja (v ČR je to len 9,2%).
 • TOP 100 eshopov tvorí 24 mld. EUR
 • 82% eshopov má mobilný web
 • V Nemecku je veľmi populárny konkurent Linkedinu, XING.
 • Dôveryhodný zdroj pre štatistické dáta o nemeckom trhu: de.statista.com

V čom sa nemecký trh odlišuje:

 • Právo – povinné je tzv. “impressum”. Súdy sú tam veľmi rýchle, efektívne.
 • Je tam extrémne dôležitá dôveryhodnosť. Tj. či máte sídlo v Nemecku, nemecké certifikáty, ste známy a transparentný. Najznámejším certifikátom pre eshopy je “Trusted Shop”.
 • Malá chybička v gramatike ich môže odradiť od nákupu.
 • Dve najpoužívanejšie platobné metódy: Rechnung (platba na faktúru), Paypal
 • Je pre nich veľmi dôležitá doprava zadarmo. 13% užívateľov si necháva posielať produkty až pred prah dverí.

Špecifiká on-page optimalizácie:

 • Výber domény – hlavne majte .de doménu (.at v Rakúsku,…). Ak ste veľmi známy, postačí aj domena.com/de.
 • Dbajte na implementáciu hreflang.
 • Nezabúdajte na lokálne katalógy – tie sú v Nemecku celkom efektívne.

Špecifiká link buildingu:

 • Majte link buildera z Nemecka
 • Majte skúsenosti s DE trhom, kontakty
 • Využívajte obsah, napr. infografiky sú tam veľmi populárne
 • Majte skúseného copywritera
 • Majte dostatočný rozpočet:
  • Určite nestačí taký ako v ČR. Aj pri dodaní perfektného obsahu počítajte s tým, že si musíte za odkaz zaplatiť.
  • Priemerná cena je 210 €/odkaz (zo skúseností Evisions).
  • Blogeri sú zahltení ponukami, musíte ich nejak zaujať. Väčšinou nemajú záujem o barter, ale skôr o finančnú odmenu.
 • Veľmi sú tam populárne nofollow odkazy. V dofollow majú veľkú nedôveru (kvôli penalizáciám odkazových sietí v minulosti). Až 65% partnerov sa podľa skúseností Evisions zaujímalo o nofollow odkazy.
 • Efektívnou metódou je broken link building.

[box type=”download”] Sťahujte túto výbornú rešeršu nemeckých blogov, katalógov, kupónových webov a marketingových twitter účtov.[/box]

Ceny za SEO v Nemecku:

 • Mesačné fee cca 2000 €, aspoň počas 3 mesiacov.
 • Hodinovka: 75€ – 150€ za hodinu (agentúry aj freelanceri). Nižšie pôsobia nedôveryhodne.

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Jak dlouho přibližně trvá domluva odkazů na německém trhu?
Odpoveď: Týždeň až dva.

Otázka: Co byste řekl o tzv. kuponovych webech, tzv. Gutscheinseiten? Snižují podle vás sílu brandu, nebo naopak pomáhají? Jinak super prezentace.
Odpoveď: Je to v pohode, nemajú s tým problém, majú to radi.

Otázka: V cem je DE trh pozadu oproti cr?
Odpoveď: Napríklad v PPC.

Otázka: Jake procento je nofollow odkazu u typickeho odkazoveho profilu nemeckeho webu?
Odpoveď: Často až 30% – 40%.

Otázka: Jak dulezite jsou pro Nemce zbozove porovnavace?
Odpoveď: Sú veľmi dôležité. Podobne ako weby s kupónmi. 

Slajdy:


Prestaňme robiť analýzy. Začnime robiť SEO!

Pavel Ungr  Pavel Ungr

Hlavná myšlienka: SEO nie je analýza. SEO je výsledok.

Pavel Ungr, SEO restart 2017

Na čom sa dohodnúť s klientom, než začne spolupráca:

 • Čo to prinesie – pobavte sa o reálnych cieľoch a výsledkoch. Nesľúbte nesplniteľné, nepreceňte svoje sily.
 • Koľko to bude stáť,
 • kto to bude robiť a čo všetko je k tomu potrebné.

Musíte poznať odpoveď na to, kto bude čo robiť:

 • Kto bude riešiť technické veci?
 • Kto bude písať texty?
 • Kto to dá do CMS?
 • Kto bude upravovať štruktúru?
 • Viete ako komunikujú?

Časté chyby SEO špecialistov:

 • SEO nie je analýza. SEO je výsledok. Neuspokojte sa s tým, že odovzdáte analýzu a hotovo. Dbajte na reálne zmeny.
 • Zložitý výsledok musí mať jednoduchý výstup. Zložité výstupy treba vysvetliť.
 • Nastavte si reálne očakávania, nesľubujte viac, než môžete reálne splniť.
  Increase organic traffic by 300% in one month
 • Nenechajte predávať SEO len obchodníka. Buďte po ruke kvôli odborným záležitostiam.
 • Musíte vedieť, pre koho výstupy robíte. Pre vývojára? Pre manažment? Pre marketing? Ako výstup môže byť jednoduchá tabuľka, schôdzka s jasnými závermi, to-do list.
 • Nezabúdajte na základné veci na začiatku spolupráce: pavelun.gr/seoanalyza-todo

 • Vy, SEO špecialisti, ste zodpovední za výsledky a termíny. Preto si musíte postrážiť, aby s vami spolupracovali, komunikovali. Pozrite na tip Elišky Svobodovej, ako pracovať s programátormi. SEO špecialista by si mal dokázať vytvoriť aspoň nejaký web sám. Aby vedel, čo to obnáša a dokázal lepšie komunikovať s vývojármi.
 • Nedohodnete si termín a jasné zadanie. Potom úloha defacto neexistuje.
 • Strašne dôležité sú jasné priority úloh:
  • Čo to prinesie (priorita 1-3)
  • Odhad ako dlho to bude trvať

   Priorities in SEO analysis

Otázky & odpovede po prednáške:

Otázka: Když se klientovi nelíbil výsledek práce a musel jsi dodělat další věci, nechal jsi si ty hodiny navíc zaplatit nebo jsi mu to dal gratis? Kolik to bylo hodin?
Odpoveď: Grátis.

Otázka: Dokážeš odhadnout, o kolik se asi zvýší časová náročnost tvé práce, když neděláš “jenom tu analýzu”,ale i věci nad rámec – projektové řízení, urgování, atd.
Odpoveď: To závisí, môže sa to natiahnuť od 5 hodín aj do 30.

Slajdy:


Fotogaléria

Zdroj: Jakub Mencl

Ďalšie fotky nájdete na Facebooku:

Ďalšie články o SEO restarte 2017:

Ďakujeme za pozornosť, o prípravu sa postarala @Gabkaa, správičky vám počas SEO restartu prinášali Baška a @JanJanuska:

Barbora Bošková, Ján Januška - SEO restart 2017 

Záznam z live bloggingu:

 

Úvodné slovo k Live Bloggingu na SEO restarte

V piatok 16.6. nájdete na tejto URL všetky naše poznámky a postrehy z prednášok na SEO restarte. Ideme si skúsiť live blogging a dúfame, že tým potešíme nie len ďalších zúčastnených na konferencii, ale takisto tých, ktorí sa konferencie zúčastniť nemôžu. 

Každý update stránky budeme zároveň tweetovať na našom Twitter účte @Spotibo_tool s hashtagom #spotibolive a určite sledujte aj Jankov účet

Na konferencii by sme sa takisto radi zoznámili s ďalšími SEO nadšencami, takže nás neváhajte osloviť, keď nás niekde zazriete 🙂 Toto je náš tím

Zároveň by sme radi rozdali niekoľko VIP kupónov pre účastníkov konferencie. S VIP kupónom si budete môcť vyskúšať analýzu 150 000 URL v Spotibe. Kupónov máme k dispozícii 15. Podmienky získania sú úplne jednoduché. Stačí ak niektorý z našich tweetov podporíte retweetom 🙂 A ak budete medzi prvými pätnástimi, máte kupón v kapse. 

Vidíme sa v piatok!

8 comments

Leave your comment

Read next

Contents